Instruksjonsfilmer

Allergologisk anamneseopptak

Før man kan begynne med allergitesting, er det nødvendig at legen får vite mest mulig om den allergiske reaksjonen. En nøyaktig sykehistorie kan være avgjørende.

Filmen tar for seg hva som skal til for at sykehistorien gir et best mulig grunnlag for videre målrettet testing.

Spesifikk Immunterapi

Spesifikk immunterapi har som mål at man tåler substanser som man tidligere har vært allergisk mot. Denne behandlingen er spesielt viktig ved svært kraftige allergier der vanlig behandling ikke har vært tilstrekkelig.

Filmen tar for seg grunnleggende prinsipper ved spesifikk immunterapi.

Desensibilisering av medikamenter

Desensibilisering vil ofte føre til at man midlertidig kan tåle en medisin som man ellers er allergisk mot. Prosedyren er spesielt viktig dersom man trenger livsviktig behandling og det ellers ikke finnes likeverdige alternative medisiner.

Filmen tar for seg grunnleggende prinsipper ved desensibilisering.

Hjelpemidler til inhalasjon av astmamedisin

Det er viktig å bruke riktig teknikk for at inhalasjonspreparater for astma skal virke.

Filmen tar for seg de ulike typene av astmamedisiner og viser hvordan disse skal anvendes.

Allergivaksinasjon

Hensikt: Prosedyren har som mål at man tåler substanser som man tidligere har vært allergisk mot. Filmen omhandler prosedyren ved injeksjonsbehandling.

Forholdsregler: Pågående allergiske reaksjoner, infeksjoner og visse andre sykdommer kan ha betydning for om/hvordan prosedyren gjennomføres.

Varighet: Man bør beregne ca 10 min til prosedyren.

Prikktest

Filmen viser hvordan prikktest gjøres i praksis.

Hensikt: Prikktest kan vise om det foreligger sensibilisering mot ulike allergener. Den er aktuell ved alle typer straksallergier. Testen kan gjøres hos pasienter i alle aldre.

Forholdsregler: Ulike medikamenter kan påvirke resultatet, særlig antihistaminer som ideelt skal stoppes 7 dager i forveien.

Varighet: Testen leses av etter 15 min. Totalt bør man beregne ca 20-25 min.

Intrakutantest

Filmen viser hvordan intrakutantest gjøres i praksis.

Hensikt: Intrakutantest kan vise om det foreligger sensibilisering mot ulike allergener. Den er aktuell ved alle typer straksallergier samt enkelte typer forsinkede reaksjoner. Siden testen kan oppleves noe smertefult, anbefales den ikke til barn under ca 12-13 år.

Forholdsregler: Ulike medikamenter kan påvirke resultatet, særlig antihistaminer som ideelt skal stoppes 7 dager i forveien.

Varighet: Testen leses av etter 15 min. Totalt bør man beregne ca 20-25 min.