Allergologisk anamneseopptak

Tips om anamneseopptak ved spm om penicillinallergi

En del pasienter bruker ordet “penicillin” synonymt med antibiotika. Det er ikke sikkert at det var penicillin de fikk.
Reaksjonen ligger ofte langt tilbake i tid, evt i barndommen. Opplysningene kan derfor være usikre.

Penicillin kan benyttes til alle pasienter som:

  • Aldri tidligere har fått penicillin.
  • Ikke har reagert på penicillin ved tidligere behandling.
  • Har penicillinallergi i nær familie.
  • Har reagert på andre legemidler, men IKKE penicillin/betalaktam-antibiotika.
  • Har andre allergier (pollen, dyrehår mat).