De regionale allergisentrene

Vi kan allergi

illustrasjonsbilde

Nyheter

Regional kompetansetjeneste – RAAO

RAAO er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet. Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve utredning som involverer flere fagområder. Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for […]

Finn ditt allergisenter